Hamile Ayı Formasyonu (Bearish Harami Pattern)

Hamile Ayı (Bearish Harami) formasyonu yükselen bir piyasada oluşan iki mumlu bir formasyondur.

Birinci gün beyaz bir mum oluşur. İkinci gün oluşan mum daha küçük, siyah renkli ve gövdesi birinci mumun gövdesi içerisinde kalan bir mumdur. Bu hali ile formasyon karnında bebek bulunan hamile bir anneye benzer. Siyah mum oluşumu nedeni ile düşüş habercisi olduğundan da Hamile Ayı olarak adlandırılır. Uzun beyaz mum anneyi, siyah mum ise bebeği simgelemektedir.

İlk mum alıcı ağırlıklı bir piyasanın etkisi ile oluşmuştur. İkinci gün ilk günün kapanışının altında gerçekleşen açılış alıcıların aynı yerde durmadığı izlenimini uyandırır. Satıcılar alıcıların yokluğunda piyasayı aşağı iterler fakat önceki güne göre fiyatlar dar bir bantta hareket eder. Gün sonunda satıcılar fiyatları önceki günkü açılışın altına itmekte başarısız olmuş fakat ertesi günün düşen bir piyasaya gebe olduğu kanaatini oluşturmakta yeterli olmuşlardır.

Güvenilirlik seviyesi yüksek değildir ama üçüncü gün, alıcıların yokluğunda piyasaya el atan satıcıların kontrolü alıp alamayacağına ilişkin bir endişeyle geçecektir. hamile ayı formasyonu

Formasyonun Teyit Seviyesi
Formasyonun teyit seviyesi biraz tartışmalıdır. Bazı kaynaklarda şu iki seviyeden birisine işaret edilir.
1) İkinci günün kapanış fiyatı
2) Birinci günün açılış ve kapanış fiyatlarının ortalaması (yani mumun gövdesinin tam ortası).
Bu iki seviyeden hangisi daha düşük ise o seviye formasyonun teyidi yani düşen piyasanın doğuşu için bir teyit sayılır.

Bazı kaynaklarda ise birinci ve ikinci günden hangisinin en düşük değeri daha düşük ise o seviyeye işaret edilir.
İkinci yaklaşım bize daha temkinli bir yaklaşım olarak görünüyor.

Stop Loss Seviyesi
Formasyonun bozulması için de 2 seviye kontrol edilir. Birinci ve ikinci günkü en yüksek fiyatlardan hangisi daha yüksekse stop loss (zarar kes) seviyesi sayılır. Fiyatların bu seviyeyi aşması durumunda formasyon bozulur. Artık ayı piyasası ölü doğmuştur.

 7,286 toplam,  4 bugün