CDS (Credit Default Swap) nedir?

CDS yani Credit Default Swap, birebir çevirisi ile Kredi Temerrüt Takası anlamına gelir. Bir kredinin ödenmemesi riskine karşı sigorta yapmak amacı ile kullanılan finansal bir işlemdir. CDS priminin yüksek olması, kredi verilen tarafın riskli olduğu anlamına gelir.

Elinde vadeli bir finansal enstrüman, örneğin; bir devlete ait tahvil bulunduran bir yatırımcı, tahvilin ödenmeyeceğine ilişkin endişe taşımaya başladıysa ve bu riski sigortalamak istiyorsa, CDS işlemi yapan bir kuruluş üzerinden bu riski belli bir prim karşılığında takas edebilir. Bu işleme CDS, ödediği sigorta primine de CDS Primi denir.

CDS Primi, ekonomist ve yatırımcılar tarafından ülke riskini anlamak için kullanılan önemli bir gösterge haline gelmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara alternatif olarak daha gerçekçi ve piyasada algılanan ülke notu olarak da ele alınabilir. Zira CDS primi yatırımcıların fiilen algıladıkları ve bu algılarının da bedelini ödeyerek ticaret ettikleri bir primdir.

CDS priminde her 100 puan % 1 maliyete denk gelmektedir. Örneğin, bir ülkenin CDS primi 100 ise, o ülkenin tahvilini sigorta etmek için tahvil bedelinin % 1’i oranında sigorta primi yani maliyet ödenmektedir. Ülkelerin CDS primlerini bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 225 toplam,  2 bugün