Aroon İndikatörü Nedir?

Aroon indikatörü Tushar Chande tarafından 1995 yılında geliştirilmiştir. Bir piyasadaki trend değişikliğini ve trendin gücünü anlamak için kullanılır. Bunun için belirlenen zaman dilimi içerisindeki yüksek ve düşük kapanışlar arasındaki zamanlamadan faydalanır.

Aroon Up ve Aroon Down adlı 0 ile 100 arasında değer alan üst üste binmiş iki eğriden oluşur. İndikatörün yorumlaması da bu değerlere ve eğrilerin birbirlerine göre konumuna bakılarak yapılır. Yaygın olarak 14 ve 25 günlük periyotlar kullanılır. Bu sayfadaki çalışmalarda 14 günlük periyot kullanılmıştır. 

İndikatörün hesaplamasındaki temel mantık yeni yüksek kapanışların yükseliş yeni düşük kapanışların ise düşüş piyasasının işaretçisi sayılmasına dayanır. Belirlenen periyot içerisinde (örneğin 14 gün) eğer fiyat yeni bir yüksek fiyattan kapanmışsa Aroon Up değeri 100 olarak alınır. Eğer yeni bir en düşük fiyattan kapanış gerçekleşmişse Aroon Down değeri 100 olarak alınır.

Eğer fiyatlar belirlenen periyot boyunca hiç yeni bir yüksek fiyattan kapanmamışsa Aroon Up değeri 0 alınır, eğer daha düşük bir değerden kapanmamışsa Aroon Down değeri 0 olarak baz alınır.

Aroon İndikatörünün Yorumlanması

Aroon Değerleri

  • Aroon Up 70-100 arasında, Aroon Down 0-30 arasında ise güçlü bir yükseliş beklentisi oluşur.
  • Aroon Down 70-100 arasında, Aroon Up 0-30 arasında ise güçlü bir düşüşün habericisi sayılır. 
  • Aroon Up ve Aroon Down değerleri birbirine yakın ise piyasada konsolidasyon durumuna işarettir. Yatay ve kararsız fiyat hareketleri gözlemlenir. 

Kesişme

  • İki eğrinin kesiştiği noktalar trend değişimi sinyali verir. Aroon Up yukarı keserse güçlenme sinyali, Aroon Down yukarı keserse bir zayıflama sinyalidir.

Paralel Hareket

  • Eğer Aroon Up ve Down eğrileri birbirine paralel hareket ediyorsa bu piyasada bir sıkışmaya işaret eder. İki eğri birbirlerini kesinceye veya 0 ile 100 değerlerine doğru birbirlerinden uzaklaşıncaya kadar piyasayı izlemekte fayda vardır.

Aroon İndikatörü Örnek Çalışma : ŞİKAGO BUĞDAY FİYATLARI

aroon indikatörü

Yukarıdaki grafik Şikago buğday piyasasındaki fiyat trendinin değişimine ilişkin Aroon indikatörünün ne derece sağlıklı sonuçlar verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Grafiğin üst bölümünde buğday fiyatları alt bölümünde ise Aroon indikatörü gösterilmiştir. Mavi Aroon Up, kırmızı ise Aroon Down değerlerini göstermektedir. 15 Mayıs 2019’da Aroon Down aşağı ve Aroon Up yukarı hareket ederek birbirlerini kesmiş, 2 Temmuz 2019 tarihine kadar da Aroon Up 70 üzerinde, Aroon Down ise 30 altında kalarak trendin sağlamlığını teyit etmiştir. Temmuz ayından sonra ise 9 Eylül’e kadar Aroon Down 70 üstünde, Aroon Up ise 30 altında kalarak düşen piyasayı net bir şekilde göstermişlerdir. 9 Eylül sonrasında ise mavi ve kırmızı eğriler yer değiştirerek piyasadaki trend değişimini yine açık bir şekilde ortaya koymuşlardır.


© Copyright 2019 Ayhan Gökner 

Bu sitedeki yazılar telif hakkına tabi olup, ancak kaynak gösterilmek ve bağlantı (link) verilmek kaydı ile kısmen alıntılanabilir.


Bu yazıyı okuyanlar genellikle şu yazıları da okudular:

İleri okuma için öneriler

  1. https://www.researchgate.net/profile/Tushar_Chande

 1,570 toplam,  2 bugün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir