Alçalan Takoz Formasyonu

Takoz formasyonları görünüş itibariyle üçgen formasyonuna benzer. Fakat sadece benzer çünkü aslında aralarında önemli farklar vardır. Üçgen ve takoz formasyonları arasındaki farkı yazının sonunda ayrıca ele alacağız. Bu yazıda Alçalan Takoz Formasyonu hakkında merak ettiğiniz herşeyi bulacaksınız.

Üçgensi yapılar olan takoz formasyonları bazen kama formasyonu olarak da adlandırılırlar. Alçalan ve yükselen takoz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu yazıda Alçalan Takoz oluşumunu inceleyeceğiz.

Alçalan Takoz Formasyonu Tespiti

Her dibin bir öncekinden daha alçak seviyede oluştuğu aynı şekilde her tepenin de bir öncekinden daha düşük seviyede oluştuğu yapılardır.

Formasyonun alt seviyesinden çekilen destek çizgisi ve üst seviyesinden çekilen direnç çizgisi bir üçgen şekli oluştururlar.

Alçalan takozda direnç çizgisinin eğimi destek çizgisinin eğiminden daha fazladır.

Alçalan takoz hem yükselen hem de düşen trend trend içerisinde gelişebilir.

Formasyon oluşumu esnasında hacimde belirgin bir düşüş gerçekleşir. Bu haliyle hacim desteğinden yoksun olan düşüşün bir trendden ziyade bir formasyon oluşumu olduğunu ele verir.

Alçalan Takoz Formasyonu

Formasyonun Yorumlanması

Bir takoz oluşumuna ilişkin tespit, fiyatlarda bir sıkışma ve duraklama döneminin varlığı şeklinde yorumlanmalıdır.

Fiyatlar başlarda daha geniş bant içerisinde hareket ederken gittikçe piyasa sıkışır ve daraldıkça daralan bir alan içerisine hapsolur.

Gittikçe sıkışan fiyatların daha fazla sıkışacak alan kalmadıkça hızlı bir kırılma ile formasyondan çıkması beklenir. 

Formasyon Tipi

Takozlar hem devam hem de geri dönüş formasyonu olarak çalışabilirler. Burası biraz karışık olarak algılanabilmekle beraber aslında basittir. Takozlar gösterdikleri yönün tersine kırılırlar. Yani alçalan bir takoz yukarı yönlü kırılır. 

Bu nedenle, yükselen bir trend içerisinde oluşuyorsa devam, düşen bir trend içerisinde oluşuyorsa dönüş formasyonudur.

Alçalan takoz görüntü itibari ile aşağı yönlü bir trend gibi görünse de azalan hacim bunu teyit etmemekte, yeni bir trendden ziyade bir formasyon olduğunu ortaya koymaktadır.

Formasyondan Çıkış

Formasyondan çıkış için formasyon dışında kapanış yapılmasını beklemek gerekir. Mum grafiklerinin sadece iğneleri ile oluşan dışarı taşmalar bir çıkış değil ihlal olarak değerlendirilir. Formasyon dışında kapanışa hacimde belirgin bir yükselişin de eşlik etmesi beklenir.

Destek ve direnç çizgilerinin birleştiği noktadan önce formasyon kırılır ve bu yönüyle kırılımla beklenen sert hareketin zamanlaması ile ilgili de öngörü sağlar.

Alçalan Takoz Formasyonu Hedefi

Alçalan takoz formasyonunu tespit etmek oldukça önemlidir. Zira formasyon fiyatlardaki sıkışmanın ne kadar devam edebileceği ve kırılma gerçekleştiğinde ise nereye kadar yükseliş olabileceğini söyler.

Formasyondan çıkışta hedef takoz yüksekliği kadar bir fiyat hareketidir. 

>bge

Üçgen Formasyonundan Farkı

Üçgen formasyonu ile bazen karıştırılabilen takoz formasyonlarında en önemli fark dip ve tepelerin birbirine göre konumudur.

Üçgende alçalan tepeler ve yükselen dipler eşlik ederken baze de tepeler alçalırken dipler yatay ya da dipler yükselirken tepeler yataydır.

Alçalan takozda alçalan dip ve tepeler, yükselen takozda ise yükselen dip ve tepeler vardır.


© Copyright 2020 Ayhan Gökner

Bu sitedeki yazılar telif hakkına tabi olup, ancak kaynak gösterilmek ve bağlantı (link) verilmek kaydı ile kısmen alıntılanabilir.


Bu yazıyı okuyanlar genellikle şu yazıları da okudular:

İleri okuma için öneriler

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_pattern

 6,450 toplam,  3 bugün