ABCD Formasyonu

ABCD Formasyonu ya da AB=CD formasyonu, ilk olarak Harold McKinley Gartley tarafından ele alınan sonrasında ise Larry Pesavento ve Scott Carney tarafından geliştirilen harmonik bir formasyondur. N harfine benzer bir yapıdır.

>bge

ABCD Formasyonu Tespiti

  • AB=CD
  • BC ayağı AB’nin 0.618 (veya 0.786) seviyesine kadar geri çekilir.
  • CD ayağı BC ayağının 1.618 (veya 1.272) seviyesine kadar geriçekilir.
  • AB ve CD ayakları eşit sürelerde oluşur. Zamanların eşit olup olmadığını anlamak için oluşan bar veya mum çubuklarının adedine bakılarak hızlıca tespit edilebilir.

Formasyonun bitiş seviyesi olan D noktasında geri dönüş ihtimali olduğundan, stop loss seviyesi olarak belirlenebilir.

Bullish ABCD formasyonunda D seviyesi formasyondan çıkışta alım noktasıdır.

Formasyondan çıkış formasyon eğimi hangi yöne ise ters yönde gerçekleşir.

Bulish ABCD tamamlandığında düşüş, Bearish ABCD tamamlandığında yükseliş beklenir.

 8,977 toplam,  3 bugün